Vill du bli medlem?

Just nu kan du bli medlem resterande del av 2020 för 60 kr. Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem. 

Familjemedlemskap kan tecknas för 300 kr. (Innebär endast övriga familjemedlemmar).

Uppfödare kan teckna gåvomedlemskap för sina valpköpare, kontakta ordförande för mer information.