Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem. Familjemedlemskap kan tecknas för 300 kr. (Innebär endast övriga familjemedlemmar). Uppfödare kan teckna gåvomedlemsskap för sina valpköpare, kontakta ordförande för mer information.