Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 270 kr för enskild medlem. 

Familjemedlemskap kan tecknas för 320 kr. (Innebär endast övriga familjemedlemmar).

Uppfödare kan teckna gåvomedlemskap för sina valpköpare, kontakta ordförande för mer information.