Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem. Familjemedlemskap kan tecknas för 300 kr. (Innebär endast övriga familjemedlemmar). Uppfödare kan teckna gåvomedlemsskap för sina valpköpare, kontakta ordförande för mer information.

Betalning sker genom något av alternativen:

  • Swish, konto 123 563 73 92, eller scanna koden till vänster.
  • Bankgiro: 574-7597

Ni måste ange ert namn och era kontaktuppgifter (mobil och email). Annars kan vi inte kontakta er och skicka ut medlemskort, info m.m.

Har ni problem med er betalning eller inte hört något ifrån oss kontakta Kassören för assistans.