Kennlar

Kennlar som föder upp Posavski Gonic i Sverige

Kennel

Kontakt

E-post

Ängagårdens kennel

Heidi & David Wistrand

070-366 01 57

heidi.wistrand@gmail.com

Storsjöbäckens kennel

John Säljgård

070-3005834

corps100@hotmail.com

Isetorpets kennel

Nina och Jocke Isetorp

070-5731557

jocke.isetorp@sj.se