Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande

Thomas Possman

070-334 40 66

tphunter10@hotmail.com

 

Vice Ordförande

Jörgen Ingvarsson

070-522 87 96

black-camaro1@hotmail.com

 

Sekreterare och Mässansvarig

Torbjörn Andeborg

tandeborg@gmail.com

 

Kassör

Mattias Wide

0730-63 88 18

kassor@spgk.se

 

Ledamot

Johan Lönnberg

073-654 43 87

johan@luftjagarna.se

 

Ledamot

Angelica Åhlfeldt

 

Suppleant

John Säljgård

 

Suppleant