Posavski Gonic meriteras endast på vildsvin samt RR i Sverige.

För att anmäla till prov på vildsvin kontaktar du något av SKK’s godkända hägn för diplomtest

Anlagstest (diplomtest) bekräftar hundens lämplighet för vildsvinsjakt och därigenom höjer dess försäkringsvärde med 9300kr (för renrasig hund).

Här kan du läsa vilka regler som gäller för att få starta på ett diplomtest.

Jaktprov på vildsvin

Provets ändamål är att inom jaktetiska former, samt inom ramen för rasens användningsområden
och arbetssätt bedöma hundars lämplighet vid vildsvinsjakt, till ledning för avelsarbetet inom rasen.

Här kan du läsa vilka regler som gäller för drevprov samt SKKs gällande policy för hundanvändning vid prov.