Den 13 mars 2020 blev Joker tillsammans med sin ägare Ing-Marie Engström godkänd på diplomtest på Mamima Jakt.