Personuppgiftspolicy (GDPR) för Svenska Posavski Gonic klubben

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandling av personuppgifter är Svenska Posavski Gonic klubben, organisationsnummer 802474-5500.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Svenska Posavski Gonic klubben behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Svenska Posavski Gonic klubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver för att administrera ditt medlemskap är ditt namn, personnummer, postadress och e-postadress. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick.

’Svenska Posavski Gonic klubben behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskapet till dig. Innehållet i medlemskapet framgår av spgk.se Medlemskapet kan bl.a. innehålla erbjudanden från våra samarbetspartners.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till att Svenska Posavski Gonic klubben behandlar dessa.

Överföring av uppgifter
Inga medlemsuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till erbjudande från våra samarbetspartners.

Personuppgifterna tillhörande medlemmar under 18 år används enbart för hantering av medlemskapet och kommer inte lämnas ut till tredje part.

Personuppgifter överförs inte till land utanför EU/EES.

Lagring av uppgifter
Dina personuppgifter lagras i vårt medlemsregister som endast styrelsemedlemmarna har tillgång till. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge ditt medlemskap är aktivt och därefter i upp till två år för att kunna skicka ut påminnelser om medlemskapet i föreningen.

Dina rättigheter som registrerad
När Svenska Posavski Gonic klubben behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:

Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
Rätt att begära att bli raderad. En sådan begäran innebär också att ditt medlemskap avslutas.
Rätt att begära begränsning av dina personuppgifter, exempelvis under tiden det utreds om vissa uppgifter är felaktiga.
Rätt att en gång per år begära ett utdrag över de personuppgifter förbundet behandlar om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Posavski Gonic klubben

Ärlestigen 2

703 48 Örebro

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Svenska Posavski Gonic klubben genom att maila styrelsen@spgk.se.

Tycker du att Svenska Posavski Gonic klubben hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Datainspektionen.

Denna informationstext uppdaterades senast den 2 aug 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras här på vår hemsida.