Svenska Posavski Gonic klubben är en ideell förening som ska sprida information om hundrasen, dess användningsområde samt ordna aktiviteter för posavskiägare och övriga intresserade.

Klubben ska arbeta för en långsiktig utvecklingen av rasen i Sverige och främja ändamålsenlig avel av mentalt sunda, jaktliga och exteriört fullgoda Posavski Gonics.

Posavski Gonic är en stövare som härstammar från Kroatien. Posavskin används till jakt på hare, räv och vildsvin. Rasen kan också användas som viltspårshund.

Rasen är läraktig. Det är en allsidig drivande jakthund med ett klart och melodiskt skall vid jakt i all slags terräng. Den är lätthanterlig, aldrig nervös eller aggressiv, och har ett tämligen livligt temperament. Rasen är mycket hängiven sin ägare.

Posavskin driver hare och räv med ett hörbart och klangfullt skall och skapar många skottillfällen för passkyttarna och ägaren.

Posavskin både driver och ställer vildsvin och blir snabbt en favorit bland passkyttarna här i Sverige då den skapar många skott tillfällen för passkyttarna. Rasen är även en duktig ställande hund som skapar skottillfällen även för ägaren/hundföraren.

Posavskin driver och ställer även våra svenska rovvilt så som björn, järv och lo, och används i Sverige även till rovviltjakter.

Posavskin är känd för sin säkra återgång och är väldigt trogen sin ägare. Den används även som eftersöks hund då den har en ypperlig näsa för kalla och varma spår.