Rasstandard

Ursprungsland/ hemland
Kroatien

Användningsområde
Posavski gonics utmärkta konstitution som används till jakt på̊ hare, räv och vildsvin. Rasen kan också användas som viltspårshund.

FCI-klassifikation
Grupp 6, sektion 1:2. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål
Posavski gonic är en gammal drivande jakthund från Savadalen i Kroatien och härstammar från en typ av den ”illyriska röda stövaren med vita tecken”. I kyrkogårdskapellet nära byn Beram (Istrien) förekommer en mörkt vetefärgad hund med hängöron i fresken ”De tre vise männens hedersbetygelser” daterad 1474.Detta är den första illustrationen av posavski gonic. Ytterligare ett porträtt finns i altarfresken ”Jungfru Marias moderskap” från 1500-talet i kyrkan ”Modern av änglarna” i Veli Losinj där föregångaren till dagens posavski gonic finns avbildad. Det finns också en beskrivning av dessa stövare i ett manuskript från 1719 av Djakovobiskopen Petar Bakic där det sägs att uppfödning av denna ras var välkänd redan på 1300-talet. Franjo Bertic beskriver posavski gonic 1854. FCI publicerade den första standarden för rasen den 8 april 1955.

Helhetsintryck
Posavskin skall ha en starkt byggd kropp av drivande jakthundsmodell med harmoniska rörelser. Den karakteristiska veteröda färgen kan förekomma i alla nyanser. Vita tecken skall finnas på huvudet, halsen, bringan, bröstkorgen, buken, nederdelen av benen och på svanspetsen. Könsprägeln måste vara tydlig.

Viktiga måttförhållanden
Kroppen skall vara rektangulär: Kropplängden skall överstiga mankhöjden.

Höjden till armbågen skall motsvara ungefär 50 % av mankhöjden. Skallen skall vara något längre än nospartiet.